top of page

VFU-boenden

Här samlar vi information och tips till dig som söker en VFU-bostad i Dalarna. VFU är en förkortning för Verksamhetsförlagd utbildning och är  vanligt på yrkesutbildningar så som ex. sjuksköterska eller lärare. 

Sjuksköterska.jpg

Sjuksköterska

Region Dalarna har en del boenden för VFU-studenter som har svårt att pendla mellan ordinarie bostadsort och VFU-platsen.  Boendena har olika standard, storlek och pris. Det är viktigt att ha god framförhållning för att kunna få ett boende.

Lärare

I dagsläget finns det inte någon organiserat VFU-boende för VFU-studenter som har svårt att pendla mellan ordinarie ort och VFU-platsen. Här hittar du länkar till de lokala bostadsbolagen i Dalarna.

Lärare.jpg
bottom of page