top of page
Lärare.jpg

VFU - Lärare

I dagsläget finns det inte någon organiserat VFU-boende för VFU-studenter som har svårt att pendla mellan ordinarie ort och VFU-platsen.  Hör av dig till de lokala bostadsbolagen för att se om du kan korttidshyra! 

bottom of page