top of page
Professionellt konferensbord

Möt Arbetsgivarna

Vi vill skapa förutsättningar för att du som student ska få arbetslivskoppling under din studietid. Under året planerar vi att genomföra flera aktiviteter där studenter och arbetsgivare får möjlighet att mötas. Ta chansen att delta på dessa aktiviteter, de kan lägga en grund till en blomstrande karriär!  

Datum kommer inom kort

Write a CV for Swedish employers

Learn how to write a CV that will attract Swedish employers and improve your chances of being selected for an interview. This session, led by Clockwork AB (one of Dalarnas leading recruitment companies) will be offered online.

clipboard-geca56b3d4_1920.jpg
bottom of page