top of page
Kollegor på jobbet

Du är efterlängtad!

Vi har goda nyheter till dig som är student på Högskolan Dalarna. Många av regionens arbetsgivare har stora anställningsbehov, samtidigt som vi har stora pensionsavgångar. Du är efterlängtad. ❤️

Arbetsmarknaden i Dalarna

I undersökningar som har genomförts uppger arbetsgivare att det största hindret för tillväxt är att hitta rätt kompetens och många av de kompetenser som efterfrågas är kopplade till utbildningar som finns på Högskolan Dalarna. Det råder generellt sett en obalans på arbetsmarknaden i Dalarna och kunskapen om det kan du som student dra stor nytta av när du gör inriktningsval under din utbildning.

För att få koll på balansen på arbetsmarknaden kan du gå in på Saco.se
Saco.se

bottom of page