top of page

Om oss

Vi är en samverkansgrupp bestående av: Högskolan Dalarna, Dalarnas studentkår, Borlänge kommun, Falu kommun, Kopparstaden, Tunabyggen, Region Dalarna, Dalarna Science Park.

Historia

2017 rådde bostadskris för studenter i Falun och Borlänge kommun. För att hantera krisen tillsattes en arbetsgrupp bestående av representanter från Dalarnas Studentkår, Högskolan Dalarna, Kopparstaden AB och AB Stora Tunabyggen. Samverkan var nyckeln ur krisen och Studentdalarna.se skapades som en del av lösningen. Sedan 2020 har Falun och Borlänge listats som gröna i SFS-bostadsrapport.

Genom samverkan identifierades fler utvecklingsområden och fler samverkansparter har anslutit sig till gruppen, bland annat Falun och Borlänge kommun som idag, tillsammans med kåren, är en del av kärnverksamheten i Student Dalarna.  

Idag arbetar vi med fokusområdena Studieliv och Arbetsliv på sidan av Bostad. Vi arbetar numera med processen Före, under och efter studierna för att din tid på Högskolan Dalarna och i Dalarna som region ska vara så bra som möjligt!

Kontakta oss

Kontakta oss på vår gemensamma mejl. 

Meet The Team

bottom of page