top of page

VFU-boenden

Här samlar vi information och tips till dig som söker en VFU-bostad i Dalarna. VFU är en förkortning för verksamhetsförlagd utbildning och är  vanligt på yrkesutbildningar så som sjuksköterska, lärare och socionomer. 

Kontaktvägar

I dagsläget finns det inte någon organiserat VFU-boende för studenter som har svårt att pendla mellan ordinarie ort och VFU-platsen. Därför jobbar vi med att knyta kontakter med aktörer i länet, som kan erbjuda boende till studenter under VFU-perioder.

Region Dalarna erbjuder ibland boende till sjuksköterskestudenter i Falun, Mora, Ludvika och Avesta, kontakta boende.dalarna@regiondalarna.se för mer info. Notera att det är stor konkurrens på dessa boenden och de flesta går till läkarstudenter från andra lärosäten. Det är ingen garanti att få boende via Region Dalarna och därför har vi nedan listat tips på andra möjligheter till boende, som vi har varit i kontakt med.

bottom of page